072 5112562 >>

Samenstelling

De Medezeggensachapsraad van de St. Adelbertus bestaat uit zes leden, drie personeelsleden en drie ouders. De leerkrachten kiezen de kandidaten van de personeelsgeleding en de ouders kiezen de kandidaten van de oudergeleding. De  leden van de MR hebben een zittingsperiode van drie jaar. Ieder jaar wordt een verkiezing uitgeschreven voor de dan aftredende leden.

Namens de ouders hebben in de MR zitting:
Fabiënne Bolweg ( secretaris)
Madelon van der Linden
Susanne Stevens ( voorzitter)

Namens het team hebben in de MR zitting:
Margriet Boon
Suzanne Hulsman (penningmeester)
Cindy Grisnich 

Contact

Sint Adelbertusschool

Hoofdlocatie:
Nieuwlandersingel 40, 
1814CJ Alkmaar, 
072 5112562

Locatie Blekerskade 12,
1814TJ, Alkmaar
072 5110769

st.adelbertusschool@saks.nl 

Aanmelden >>