072 5112562 >>

Ouderraad

De ouderraad in het kort 

Ouders/ verzorgers worden lid van de oudervereniging wanneer ze hun kind inschrijven als leerling bij de St. Adelbertusschool. Uit deze oudervereniging wordt door de ouders/ verzorgers een bestuur gekozen. Dat bestuur noemen we de Ouderraad (OR). De OR bestaat minimaal uit 11 leden, waaronder de voorzitter, secretaris en penningmeester. De OR stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Zij kan daarin de ouders vertegenwoordigen in haar overleg met de directie en het team. Het grootste gedeelte van de OR taken bestaat echter uit het organiseren van verschillende feestelijke activiteiten, zij doet dit in samenwerking met het team. De OR organiseert elk jaar een algemene ledenvergadering. 
 
Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage voor leerlingen in de groepen 1 t/m 8 bedraagt €40,00 per kind per schooljaar. U kunt dit bedrag overmaken op  IBAN NL32 INGB 0007 701050 t.n.v. Ouderraad Sint Adelbertus o.v.v. de naam en de groep van uw kind(eren). Van de ouderbijdrage worden de volgende activiteiten bekostigd:
Het sinterklaas-, kerst. carnavals- en paasfeest, maar ook de sportdag en het schoolreisje. Tevens het lidmaatschap van de N.K.O. en de verzekeringspremie worden uit deze vrijwillige ouderbijdrage bekostigd.
 
 
 
 
 

Contact

Sint Adelbertusschool

Hoofdlocatie:
Nieuwlandersingel 40, 
1814CJ Alkmaar, 
072 5112562

Locatie Blekerskade 12,
1814TJ, Alkmaar
072 5110769

st.adelbertusschool@saks.nl 

Aanmelden >>