072 5112562 >>

OR-nieuws

Algemene Ledenvergadering 
In okober ontvangt u van de oudervereniging een uitnodiging voor het bijwonen van de algemen ledenvergadering.
Voorafgaand aan deze vergadering ontvangt u een financieel jaarverslag over het voorgaande schooljaar en het begrotingsvoorstel voor het lopende schooljaar. In de vergadering wordt de begroting en dus ook de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Voor de betaling van deze bijdrage wordt U via de nieuwsbrief uitgenodigd en in tweede instantie ontvangt U een persoonlijke brief. De vrijwillige ouderbijdrage voor leerlingen in de groepen 1 t/m 8  bedraagt € 40,00. U kunt dit bedrag overmaken op ING rekening 7701050 t.n.v. Ouderraad Sint Adelbertus o.v.v. de naam en de groep van uw kind(eren).
Van de ouderbijdrageworden de volgende activiteiten bekostigd:
Het sinterklaas-, kerst-, carnavals- en paasfeest, maar ook de sportdag en hetschoolreisje. Tevens het lidmaatschap van de N.K.O. en de verzekeringspremie worden uit deze vrijwillige ouderbijdrage bekostigd.
 
 

 

Contact

Sint Adelbertusschool

Hoofdlocatie:
Nieuwlandersingel 40, 
1814CJ Alkmaar, 
072 5112562

Locatie Blekerskade 12,
1814TJ, Alkmaar
072 5110769

st.adelbertusschool@saks.nl 

Aanmelden >>