072 5112562 >>

Buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof
In de leerplichtwet staat dat een kind de school, waar hij of zij staat ingeschreven, moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. In die wet staat ook dat de ouders ervoor moeten zorgen, dat hun kind dan ook naar school gaat. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven.

In de schoolgids staat exact omschreven op welke wijze en wanneer u verlof kunt aanvragen. Thans is het ook mogelijk verlof aan te vragen, vallend onder gewichtige omstandigheden, voor ondersteuning aan leerlingen met een specifieke hulpvraag. Deze ondersteuning kan bestaan uit:

 
Het extra verlof voor bovengenoemde ondersteuning kan alleen gegeven worden:
 

Wij mogen geen buitengewoon verlof verlenen voor voetbal-, ski- en andere kampen.

 

Contact

Sint Adelbertusschool

Hoofdlocatie:
Nieuwlandersingel 40, 
1814CJ Alkmaar, 
072 5112562

Locatie Blekerskade 12,
1814TJ, Alkmaar
072 5110769

st.adelbertusschool@saks.nl 

Aanmelden >>