072 5112562 >>

Protocollen

In juni 2014 is er een tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen afgenomen. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat ouders 'De leerkracht' op school het belangrijkst vinden. Met behulp van de vragenlijst is ten aanzien van tien aspecten van het onderwijs nagegaan welke belang ouders daaraan hechten. Hieronder volgt een opsomming van de vijf aspecten die de ouders van onze school het belangrijkst vinden:
1. De leerkracht
2. Begeleiding 
3. Sfeer 
4. Kennisontwikkeling
5. Persoonlijke ontwikkeling

U kunt de samenvatting van het onderzoek hieronder verder inzien:

- ouderpeiling

 

- leerlingenpeiling

Contact

Sint Adelbertusschool

Hoofdlocatie:
Nieuwlandersingel 40, 
1814CJ Alkmaar, 
072 5112562

Locatie Blekerskade 12,
1814TJ, Alkmaar
072 5110769

st.adelbertusschool@saks.nl 

Aanmelden >>