072 5112562 >>

Uitstroomgegevens

De uitstroom van de groepen 8 ziet er als volgt uit:
Volgens de Wet op het Basisonderwijs is iedere school verplicht de resultaten van het onderwijs te publiceren. De uitstroom naar de verschillende vormen van Voortgezet Onderwij verschilt van jaar tot jaar. Dit is namelijk afhankelijk van de samenstelling van de groep. Immers, kinderen hebben verschillende achtergronden, talenten en capaciteiten. U treft hier een overzicht van de uitstroomadviezen van de kinderen van groep 8 in schooljaar 2016-2017. Wij hopen dat zij hun plek vinden en wensen hen succes.

De uitstroom van onze 57 groep 8 leerlingen ziet er als volgt uit:

Gymnasium

1

VWO

9

HAVO-VWO

18

HAVO

6

VMBO TL / - /Havo

8

VMBO KB/TL

3

VMBO BB/KB

1

VMBO KB

4

 Vmbo KB = kader beroepsgericht     -   TL = theoretische leerweg    -     BB = basis beroepsgericht 

In het begin van het schooljaar wordt de NIO toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen bij de leerlingen van groep 8. Samen met de leervorderingen gemeten met de Cito juni 2017 geeft de NIO een goed beeld van de capaciteiten van de leerling. Wij gebruiken de uitslag om het advies te ondersteunen m.b.t het meest geschikte niveau van vervolgonderwijs. De NIO-score van schooljaar 2016-2017 ligt boven  het landelijk gemiddelde.

 

 

Contact

Sint Adelbertusschool

Hoofdlocatie:
Nieuwlandersingel 40, 
1814CJ Alkmaar, 
072 5112562

Locatie Blekerskade 12,
1814TJ, Alkmaar
072 5110769

st.adelbertusschool@saks.nl 

Aanmelden >>