Samen in beweging naar een mooie toekomst

Lees verder >

Wat heeft de wereld ons te bieden?

Kennis wordt het beste opgenomen, als het direct in verbinding staat met de wereld om ons heen. Dat is voor kinderen herkenbaar en begrijpelijk. Zie hier de kracht van ons thematische onderwijs.

Lees verder >

We horen bij elkaar!

Een klas of school is niet alleen een plek om kennis op te doen, maar ook een gemeenschap waar mensen nauw met elkaar samenleven. Hoe ga je met elkaar om? Hoe accepteer je verschillen? Dat komt aan bod binnen De Vreedzame School.

Lees verder >

Een bont gezelschap

Kinderen een goede basis meegeven in het leven is een verantwoordelijkheid die we bij de Sint Adelbertusschool niet lichtvaardig opnemen. Onze leerkrachten zijn er elke dag gedreven mee bezig. Met onze leerlingen vormen we een bont gezelschap met ieder zijn eigen expertise, talenten, vaardigheden, inbreng en kleur.

Lees verder >

Een betekenisvol aanbod

Van betekenisvolle activiteiten en de aanpak bij meerbegaafdheid tot ruimte voor talent en ouder/kindgesprekken. Dit is typisch de Sint Adelbertusschool.

Lees verder >

Praktisch

De Sint Adelbertusschool is verspreid over twee dicht bij elkaar gelegen locaties vlak buiten het centrum van Alkmaar. Ons team bestaat uit enthousiaste en gemotiveerde mensen met passie voor hun vak en ruime ervaring.

Lees verder >

Nieuwsgierig?

De Sint Adelbertusschool staat voor eigentijds onderwijs waarmee kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Kom langs en we laten u zien hoe wij dat in de praktijk invullen. Wij leiden u graag rond door onze school.

Aanmelden en contact
Sluiten

Continurooster

De Sint Adelbertusschool werkt met een continurooster. Dat betekent dat uw kind aaneengesloten op school is en hier ook luncht.
De schooltijden zijn als volgt:
Van maandag tot en met vrijdag 8.30 uur - 14.00 uur

Vakanties schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie: 12 t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 dec. t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 februari 2021
Paasweekend: 5 april 2021
Meivakantie: 3 t/m 14 mei 2021
Pinksterweekend: 24 mei 2021
Zomervakantie: 12 juli t/m 20 augustus 2021

Overige vrije dagen:
Alkmaar Ontzet: 8 oktober 2020
Studiedag: 9 november 2020
Studiedag: 25 januari 2021
Studiedag: 12 maart 2021
Studiedag: 1 april 2021
Studiedag: 26 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
Studiedag: 18 juni 2021

Buitenschoolse opvang

Wilt u de schooldag van uw kind verlengen met gezellige en uitdagende activiteiten? Onze school heeft exclusief voor de eigen leerlingen een buitenschoolse opvang die gehuisvest is op locatie Blekerskade 12 en georganiseerd wordt door Kiddies.

Klachtenregeling

De Sint Adelbertusschool hecht aan een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kunt u dat - vertrouwelijk - melden bij onze vertrouwenspersoon. Kijk voor meer informatie in onze schoolgids.

In de klachtenregeling van SaKS leest u hoe u een klacht kan indienen.

Oudervereniging

De oudervereniging organiseert met inzet van hulpouders en in samenwerking met het team verschillende activiteiten op school. Denk aan het sinterklaas-, kerst-, carnavals- en paasfeest, maar ook de schoolfotograaf, sportdag, de schoolreisjes en het afscheid van groep 8. Kortom, de oudervereniging maakt school nog leuker!

Medezeggenschapsraad

Scholen maken plannen en voeren veranderingen door. De schooldirectie is verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Maar omdat dit beleid direct of indirect invloed heeft op leerkrachten en leerlingen, moet de directie hierover overleggen met de medezeggenschapsraad (MR). De MR van de Sint Adelbertusschool bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie personeelsleden (personeelsgeleding). Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen.
De Sint Adelbertusschool is ook onderdeel van scholenorganisatie SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Onze schoolgids

Alle overige praktische informatie over de Sint Adelbertusschool vindt u in de schoolgids, die wij jaarlijks publiceren.

Schoolplan 2019 - 2023
Een overzicht van het totaal aanbod van ons onderwijs kunt u in één keer overzien in het A3-overzicht van het schoolplan. Bent u echter geïnteresseerd in de verantwoording van ons onderwijs, ga dan naar schoolplan 2019-2023 en de daarbij behorende beleidsdocumenten. Een onderdeel van het schoolplan, wat jaarlijks wordt geëvalueerd, is het School Ondersteuningsprofiel (SOP).

Schoolkalender en praktische informatie
De activiteiten en de vakantie- en andere vrije dagen kunt u terugvinden op onze schoolkalender.
Klik hier voor de praktische informatie over de school.
Sluiten
Sluiten

Continurooster

De Sint Adelbertusschool werkt met een continurooster. Dat betekent dat uw kind aaneengesloten op school is en hier ook luncht.
De schooltijden zijn als volgt:
Van maandag tot en met vrijdag 8.30 uur - 14.00 uur

Vakanties schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie: 12 t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 dec. t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 februari 2021
Paasweekend: 5 april 2021
Meivakantie: 3 t/m 14 mei 2021
Pinksterweekend: 24 mei 2021
Zomervakantie: 12 juli t/m 20 augustus 2021

Overige vrije dagen:
Alkmaar Ontzet: 8 oktober 2020
Studiedag: 9 november 2020
Studiedag: 25 januari 2021
Studiedag: 12 maart 2021
Studiedag: 1 april 2021
Studiedag: 26 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
Studiedag: 18 juni 2021

Buitenschoolse opvang

Wilt u de schooldag van uw kind verlengen met gezellige en uitdagende activiteiten? Onze school heeft exclusief voor de eigen leerlingen een buitenschoolse opvang die gehuisvest is op locatie Blekerskade 12 en georganiseerd wordt door Kiddies.

Klachtenregeling

De Sint Adelbertusschool hecht aan een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over ongepast gedrag op onze school, dan kunt u dat - vertrouwelijk - melden bij onze vertrouwenspersoon. Kijk voor meer informatie in onze schoolgids.

In de klachtenregeling van SaKS leest u hoe u een klacht kan indienen.

Oudervereniging

De oudervereniging organiseert met inzet van hulpouders en in samenwerking met het team verschillende activiteiten op school. Denk aan het sinterklaas-, kerst-, carnavals- en paasfeest, maar ook de schoolfotograaf, sportdag, de schoolreisjes en het afscheid van groep 8. Kortom, de oudervereniging maakt school nog leuker!

Medezeggenschapsraad

Scholen maken plannen en voeren veranderingen door. De schooldirectie is verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Maar omdat dit beleid direct of indirect invloed heeft op leerkrachten en leerlingen, moet de directie hierover overleggen met de medezeggenschapsraad (MR). De MR van de Sint Adelbertusschool bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie personeelsleden (personeelsgeleding). Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen.
De Sint Adelbertusschool is ook onderdeel van scholenorganisatie SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Onze schoolgids

Alle overige praktische informatie over de Sint Adelbertusschool vindt u in de schoolgids, die wij jaarlijks publiceren.

Schoolplan 2019 - 2023
Een overzicht van het totaal aanbod van ons onderwijs kunt u in één keer overzien in het A3-overzicht van het schoolplan. Bent u echter geïnteresseerd in de verantwoording van ons onderwijs, ga dan naar schoolplan 2019-2023 en de daarbij behorende beleidsdocumenten. Een onderdeel van het schoolplan, wat jaarlijks wordt geëvalueerd, is het School Ondersteuningsprofiel (SOP).

Schoolkalender en praktische informatie
De activiteiten en de vakantie- en andere vrije dagen kunt u terugvinden op onze schoolkalender.
Klik hier voor de praktische informatie over de school.

Ik wil graag:
Een afspraak maken voor een rondleiding en mijn kind inschrijven


Sluiten

Resultaten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan.